Wat is de Geschillencommissie Meubelen?

Voor een probleem met meubelen kan u terecht bij de Geschillencommissie Meubelen.

De Geschillencommissie Meubelen vzw beslecht geschillen tussen consumenten en meubelverkopers en voorkomt geschillen door het aanbieden van evenwichtige verkoopvoorwaarden. Door een beroep te doen op de Geschillencommissie Meubelen kan men een proces voor de gewone rechtbanken vermijden. Een procedure bij de Geschillencommissie verloopt sneller, is minder ingewikkeld en tevens goedkoper.

De uitspraken van de Geschillencommissie Meubelen hebben dezelfde juridische waarde als de vonnissen van de gewone rechtbanken.

Belangrijk:
Vooraleer een procedure op te starten voor de Geschillencommissie Meubelen, dient u vanaf het ontstaan van uw klacht een termijn van 1 maand in acht nemen alvorens een klacht te kunnen indienen bij de Geschillencommissie Meubelen.

Verwittig de tegenpartij dus zo snel mogelijk en doe dit schriftelijk, liefst met een aangetekende brief. Of het nu gaat om een laattijdige levering, een niet-conforme levering, een annulering van de bestelling, een leveringsweigering of een garantieprobleem.
Het is inderdaad de bedoeling dat u tijdens die maand een minnelijke regeling tracht te bereiken met de tegenpartij.  U bent nog in onderhandelingsfase en hoeft dus nog geen klaar en duidelijk en definitief standpunt in te nemen. Tracht eerder een oplossing te vinden, in overleg met de tegenpartij.