Voorschotgarantie

Sinds kort bevat het modelcontract van de Geschillencommissie Meubelen een nieuwe clausule over de voorschotgarantie.  Dit systeem verzekert het door de koper betaalde voorschot en biedt zo een grote zekerheid aan de klant.

Er moet aan drie voorwaarden zijn voldaan:

1) de koper heeft een voorschot voldaan aan een aangesloten handelaar;
2) het faillissement van deze handelaar is intussen uitgesproken door de rechtbank en deze uitspraak is definitief (er is geen hoger beroep);
3) in de drie maanden die volgen op deze uitspraak werden de meubelen nog niet geleverd en het voorschot werd evenmin teruggestort.
De koper kan alsdan de uitvoering van de voorschotgarantie vragen door een dossier in te dienen bij de Geschillencommissie Meubelen.
Indien het dossier wordt aanvaard, kan de koper zich wenden tot een andere aangesloten handelaar, teneinde aldaar een nieuwe aankoop te doen.
Het initieel betaalde voorschot wordt dan bij deze nieuwe aankoop in mindering gebracht van de prijs, met een maximum van 15 % van het bedrag van de eerste aankoop.

Door toepassing te maken van dit systeem van voorschotwaarborg, draagt de koper zijn vordering tegen de oorspronkelijke verkoper over aan de Geschillencommissie Meubelen; deze laatste kan dan trachten dit bedrag te recupereren via de curator van het faillissement.