Samenstelling

Het arbitraal college is paritair samengesteld en worden voor de onbepaalde tijd aangesteld.

Het college bestaat uit :

•1 voorzitter:
Jean Carlier

•4 arbiters:
Voor de verbruikersorganisaties :
Daniëlle Drykoningen
France Kowalsky

Voor de meubelhandel :
Dominique Derycke
Eric Vastiau

•1 secretaris:
Tom Steenhoudt

De voorzitter wordt in onderling overleg aangewezen door de ledenorganisaties van de vzw Geschillencommissie Meubelen. Hij moet onafhankelijk zijn en de graad van doctor of licentiaat in de rechten hebben. De arbiters worden op paritaire basis aangesteld door Navem enerzijds en door de toegetreden verbruikersorganisaties anderzijds. De arbiters treden niet op als partij-arbiters.De secretaris wordt in onderling overleg aangeduid door de ledenorganisaties van de vzw Geschillencommissie Meubelen. Hij is belast met de administratie van de commissie en is niet stemgerechtigd.

De Raad van Bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit :

Voor de verbruikersorganisaties :

  1. Anne Moriau
  2. Geert Coene
  3. Daniëlle Drykoningen
  4. France Kowalsky

Voor de meubelhandel :

  1. Patrick Ledoux
  2. Dominique Derycke
  3. Eric Vastiau
  4. Luk Verwimp