Samenstelling

Het arbitraal college is paritair samengesteld en wordt voor onbepaalde tijd aangesteld.

Het college bestaat uit :

1 voorzitter
1 onafhankelijke arbiter
1 secretaris

De voorzitter wordt in onderling overleg aangewezen door de ledenorganisaties van de vzw Geschillencommissie Meubelen. De persoon moet onafhankelijk zijn en de graad van doctor of licentiaat in de rechten hebben. De arbiter is neutraal en onafhankelijk. De secretaris wordt in onderling overleg aangeduid door de ledenorganisaties van de vzw Geschillencommissie Meubelen. Hij is belast met de administratie van de commissie en is niet stemgerechtigd.