Samenstelling

Het arbitraal college is paritair samengesteld en worden voor de onbepaalde tijd aangesteld.

Het college bestaat uit :

1 voorzitter
2 arbiters
1 secretaris:

De voorzitter wordt in onderling overleg aangewezen door de ledenorganisaties van de vzw Geschillencommissie Meubelen. Hij moet onafhankelijk zijn en de graad van doctor of licentiaat in de rechten hebben. De arbiters worden op paritaire basis aangesteld door Navem enerzijds en door de toegetreden organisaties anderzijds. De arbiters treden niet op als partij-arbiters. De secretaris wordt in onderling overleg aangeduid door de ledenorganisaties van de vzw Geschillencommissie Meubelen. Hij is belast met de administratie van de commissie en is niet stemgerechtigd.