Financiën

De inkomsten komen van het klachtengeld en van een jaarlijkse bijdrage van Navem.