Financiën

De inkomsten komen van het klachtengeld en van een jaarlijkse bijdrage van zowel Test-Aankoop als Navem.

De Geschillencommissie ijvert al vele jaren voor financiële of logistieke steun vanwege de overheid. Jammer genoeg is die vraag tot op heden onbeantwoord gebleven.

In tegenstelling tot andere geschillencommissies zoals de  Geschillencommissie Reizen of de Verzoeningscommissie Bouw kan de Geschillencommissie Meubelen dus niet rekenen op enige subsidie.