Contact

Geschillencommissie Meubelen

Hof ter Vleestdreef 5
B-1070 Anderlecht

Tel. 02/478.47.58
e-mail: info@gcmeubelen.be

Opgelet !
Het secretariaat mag u geen informatie geven over de grond van de zaak, bijvoorbeeld of u al dan niet kans maakt om de zaak te winnen, wat u kan eisen of wat u moet aanvaarden, hoeveel schadevergoeding u mag vragen, of u het eventuele voorstel van de tegenpartij moet aanvaarden, …

Wenst u als consument advies?
Om informatie in te winnen over de grond van de zaak, over uw rechten en plichten, over de ten aanzien van de tegenpartij aan te nemen strategie of over de raming van de schade…

– voor gratis juridisch eerstelijnsadvies, kunt u een beroep doen op:
Tele-Balie: tel:02/511 50 45 of 02/511 54 83.

– om advies in te winnen en uw rechten te vrijwaren, kan u terecht bij een verbruikersorganisatie.

– voor oneerlijke handelspraktijken, onevenwichtige voorwaarden en inlichtingen m.b.t. klachten, rechten en verplichtingen, kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  Tel 0800 120 33

– voor grensoverschrijdende conflicten kan u contact opnemen met het ECCBelgium, het Europees Centrum voor de consument

– misschien heeft u een rechtsbijstandvergoeding en kan u daar een beroep op doen..

– voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Meubelen niet bevoegd is, kan u terecht bij de Consumentenombudsdienst